História


Prvá zmienka o obci pochádza z r. 1282, kedy patrila Szentkirályovcom, koncom 16. storočia. Rákócziovcom, neskôr rôznym zemepánom. Za tureckých vojen obec spustla, r. 1680 úplne vyľudnená. V 18. stor. bola znovu osídlená. Roku 1828 žilo v 43 domoch 295 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Najstaršou pamiatkou je klasický kaštieľ postavený v roku 1767 na staršom jadre.Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 13:34:28

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 13:30:45

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár