Samospráva


a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Kráľ bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.       

Štatút obce Kráľ

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-  Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-  zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-  platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-  všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

 

Starosta obce:

František Béres

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Oto Albert

Peter Bari

Zoltán Béres

Eva Czakóová

Ing. Zoltán Papp

Marian Slopovský

Dušan Váradi


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 15:20:05

Dátum vytvorenia: 2019-09-18 14:20:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár