Dotazník PHSR pre občanov


Vážení občania,

dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je to významný strategický dokument, na základe ktorého sa môže naša obec a jej obyvatelia uchádzať o finančné prostriedky z domácich zdrojov ako aj zo fondov EÚ. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.  Dotazník PHSR


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 14:23:58

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 14:23:58

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár