Informácie v jazyku národnostnej menšiny


T Á J É K O Z T A T Ó

a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben

a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében

 

Közigazgatási szerv neve:

Sajószentkirály Községi Hivatal

Működés helye:

Sajószentkirály

 

KISEBBSÉG NYELVE, amelyet a

Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó

polgárai ezen szervvel történő

hivatalos érintkezés során használhatnak:

magyar nyelv

                                                                                             

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRÁINAK JOGAI:

 

– a kisebbségi nyelv használatához való jog a Sajószentkirályi Községi Hivatallal történő szóbeli és írásos érintkezés során, ideértve az írásbeli okiratok és bizonyítékok benyújtását.

– a közigazgatási szervnek a kisebbségi nyelvű beadványra kisebbségi nyelven is adott válaszához való jog, ideértve a közigazgatási eljárásban hozott határozat kisebbségi nyelven is történő kiadásának kérelmezési jogát (2012. július 1-jétől), valamint a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat*, házassági anyakönyvi kivonat*, halotti anyakönyvi kivonat*, engedély, jogosítvány, igazolás, vélemény és nyilatkozat kiadásának kérelmezéséhez való jogot (a többi közokiratra ez a jog nem vonatkozik) kisebbségi nyelven is (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő.

– kétnyelvű, mégpedig államnyelvű és kisebbségi nyelvű hivatalos formanyomtatvány igényléséhez való jog, (2012. július 1-jétől).

A kisebbség nyelvén történő ügyintézésre ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az állami nyelven történő ügyintézésre.

 

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELEZETTSÉGEI:

 

–Sajószentkirályi Községi Hivatal a kisebbségi nyelven írott beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is választ ad. Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő. A közigazgatási szerv azon válasza, amely közokiratnak minősül, az államnyelven mellett csak abban az esetben kerül kiadásra kisebbségi nyelven is, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, véleményről és nyilatkozatról van szó.

 

– kisebbségi nyelvű beadványra kezdődő eljárás esetén vagy kérelemre a  Sajószentkirályi Községi Hivatal által a közigazgatási eljárásban hozott határozatot államnyelv mellett kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is kiadja (2012. július 1-jétől),. Kétség esetén a határozat államnyelvű szövege a döntő.

– A születési anyakönyvi kivonatok*, a házassági anyakönyvi kivonatok*, a halotti anyakönyvi kivonatok*, engedélyek, jogosítványok, igazolások, vélemények és nyilatkozatok kérelemre kétnyelvűen kerülnek kiadásra, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven. Kétség esetén a közokirat államnyelvű szövege a döntő (2012. július 1-jétől).

– A Sajószentkirályi Községi Hivatal hatáskörében kiadott hivatalos formanyomtatványokat kérelemre kétnyelvű formában is a polgárok rendelkezésére bocsátja, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven (2012. július 1-jétől).

 

A Sajószentkirályi Községi Hivatal a magyar nyelv használatának lehetőségét következő módon biztosítja:

 

Béres Ferenc – polgármester

 

Ligárt Mária – ügyintéző

 

Bolacsek Veronika – ügyintéző

 

**

 

Amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárának sérült a kisebbségi nyelv szóbeli és írásbeli érintkezésben történő használatához való joga (a törvény 7b §-a), erről a tényről értesítheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek Főosztályát, amely közigazgatási eljárást indít az ügyben.

 

 

Sajószentkirály, 2019 év 11 hó 04-n               

 

                                                                                                       Béres Ferenc, polgármester

 

 

 

Magyarázatok:

*

A kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat és halotti anyakönyvi kivonat kiadásáról szóló tájékoztatást csak a születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat és halotti anyakönyvi kivonat kiadására jogosult illetékes közigazgatási szerv tünteti fel.

**

Amennyiben a közigazgatási szerv saját alkalmazottja által biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségét, a tájékoztató ezen részében feltünteti ezen alkalmazottja nevét.Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 15:17:34

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 15:16:32

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár