Školstvo


OBEC KRÁĽ je zriaďovateľom:

 

Materská škola Kráľ, Óvoda Sajószentkirály

Kráľ č. 226

980 45

email: ms.kral@centrum.sk

Riaditeľka: Csilla Szabóová

 

Základná škola Kráľ

Kráľ č. 226

980 45

tel. 047/5594395

email: zskral226@gmail.com

www stránka: zskral226.edupage.org

Riaditeľka: Mgr. Jana Kočová

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kráľ

Kráľ č. 266

980 45

tel. 047/5594103

email: wikladnt@stonline.sk

Riaditeľ: Mgr. Priška Maťašová