Školstvo


OBEC KRÁĽ je zriaďovateľom:

 

Materská škola Kráľ, Óvoda Sajószentkirály

Kráľ č. 226

980 45

email: ms.kral@centrum.sk

Riaditeľka: Csilla Szabóová

 

Základná škola Kráľ

Kráľ č. 226

980 45

tel. 047/5594395

email: zskral226@gmail.com

www stránka: zskral226.edupage.org

Riaditeľka: Mgr. Jana Kočová

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kráľ

Kráľ č. 266

980 45

tel. 047/5594103

email: wikladnt@stonline.sk

Riaditeľ: Mgr. Priška Maťašová

 

Školská jedáleň pri Základnej škole

Kráľ č. 223

980 45

Vedúca ŠJ: Anna OrbánováDátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 15:29:33

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 15:29:33

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár