Aktuality


Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy materskej školy

Africký mor ošípaných (AMO) - 2020-08-05 15:04:13

Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zámere obce Kráľ predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Wifi pripojenie v obci

Oznam pre rodičov o zápise dieťaťa do materskej školy

Sociálna poisťovňa oznamuje - 2020-03-27 16:12:22

Oznam pre poistencov, ktorí si uplatnili nárok na OČR

V rokoch 2019 - 2020 sa realizovala rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.

Výzva pre obyvateľov - 2020-03-16 15:50:51

Polícia SR vyzýva občanov

Odporúčanie občanom proti koronavírusu

Modernizácia kultúrneho domu - 2020-01-29 15:54:12

Modernizácia kultúrneho domu

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného

Voľby do európskeho parlamentu

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár